Part-147 | ALL4JETS – We are all for you, not only for jets

Szkolenia Mechaników Lotniczych

ALL4JETS Maintenance Training Organisation (MTO) jest organizacją zatwierdzoną przez Urząd Lotnictwa Cywilnego na zgodność z wymaganiami Part-147 – szkolenia na typy samolotów.

W aktualnym zatwierdzeniu posiadamy szkolenia (teoretyczne i praktyczne) na następujące typy statków powietrznych:

Kalendarz Szkoleń

Wskazane terminy szkoleń zostaną zrealizowane pod warunkiem uzbierania się grupy minimum 8 osób.

Kursy szkoleniowe są prowadzone stacjonarnie w sali lekcyjnej lub zdalnie, w zależności od preferencji poszczególnych osób i grup. Sesje online są realizowane w formie Synchronicznego Nauczania na Odległość (DLS), czyli opierają się na bezpośredniej interakcji między studentami a instruktorem, przy wsparciu systemu oprogramowania IT.

W przypadku indywidualnych zgłoszeń pobierana jest początkowa opłata, która gwarantuje rezerwację miejsca na szkoleniu i jest wliczona w pełną cenę kursu. Cena danego kursu jest zawarta w jego opisie. Jeśli nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników szkolenia, początkowa opłata jest zwracana w całości.

Kursy nauczania na odległość są prowadzone online, a ich uczestnikami są osoby indywidualne lub zgłoszone na kursy przez organizacje, które logują się do systemu IT za pomocą własnych urządzeń z dowolnego miejsca na świecie. Studenci mogą również zbierać się w jednej sali i korzystać z jednego komputera i na przykład projektora.

 

W ramach kursów zdalnych uczestnicy, po zakupie dostępu do kursu, logują się do systemu IT na swoich urządzeniach z dowolnego miejsca na świecie. Studenci mogą również zbierać się w jednym pomieszczeniu i korzystać z jednego komputera i na przykład projektora.

Oprócz kursów DLS online oferujemy również zdalne egzaminy online w ramach naszego zatwierdzenia Part-147. Oznacza to, że egzaminy mogą być przeprowadzane poza naszą siedzibą, na miejscu wskazanym przez klienta, pod nadzorem autoryzowanego przedstawiciela ALL4JETS. Jednak takie rozwiązanie jest możliwe tylko w przypadku egzaminów organizowanych dla grupy dostarczonej przez jedną organizację/klienta.

Szkolenie rozpoczyna się po zebraniu grupy co najmniej 8 studentów.

Zajęcia zwykle zaczynają się o 8.00 czasu europejskiego i trwają 6 godzin. Możliwe jest również ustalenie innych godzin, zgodnie z preferencjami grupy, po zgłoszeniu takiej potrzeby.

Szkolenie praktyczne jest organizowane dla grupy 8 osób, podobnie jak szkolenie teoretyczne. Data szkolenia zależy od dostępności samolotu. Praktyka jest zazwyczaj organizowana na prośbę organizacji, która ma dostęp do samolotu. Jeśli ALL4JETS jest w stanie zagwarantować samolot, szkolenie praktyczne może odbyć się w Warszawie, Katowicach lub w innym miejscu w Europie. Cena za praktyczną część na osobę jest obliczana na podstawie ceny dostępu do samolotu i liczby studentów w grupie. Zajęcia praktyczne zazwyczaj zaczynają się po południu i trwają 6 godzin.

E-learning

Prowadzimy również szkolenia wstępne i odświeżające dla mechaników lotniczych, oraz personelu organizacji obsługowych i CAMO – w aktualnej ofercie mamy następujące szkolenia:

Poniższe szkolenia dostępne są w wersji doskonalącej (odświeżające):

Wybrane szkolenia realizujemy również poprzez platformę internetową (patrz zakładka e-learning).

Na życzenie klienta opracowujemy dedykowane szkolenia (również na platformie e-learningowej), zgodne z wymaganiami i potrzebami danej organizacji.

Inne szkolenia

Szkolenie podstawowe i odświeżające

Zawartość przełącznika

Szkolenie omawia nowe przepisy dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych przy uwzględnieniu nowego podejścia szkoleniowego, tj. opartego o kompetencje personelu (Competency-Based Training and Assessment, CBTA). Przepisy obowiązują od 1 stycznia 2023 r. Celem CBTA jest wykorzystanie niezbędnych narzędzi do jasnego określenia potrzeb szkoleniowych dla danego stanowiska pracy, a następnie zapewnienie, że pracownicy uzyskają poziom wiedzy i wykażą się umiejętnościami odpowiednimi do pełnienia danego stanowiska.

Trzy rodzaje szkoleń instruktorskich:

  • Competency-Based Training for Dangerous Goods Instructional Designer
  • Competency-Based Training for Dangerous Goods Instructor
  • Dangerous Goods Regulations (DGR) – Instructor Refresher

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób pracujących w lotnictwie, które są odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem zmęczenia. Kurs rozpoczyna się od wprowadzenia do nauki o zarządzaniu zmęczeniem i czujnością, a następnie opisuje wymagania PART- ORO w odniesieniu do FRM, sposoby zarządzania ryzykiem zmęczenia przez operatorów lotniczych oraz zasady opracowania systemu FRM. Czytaj więcej…

Kurs dostarcza informacji, jak z powodzeniem przeprowadzić ocenę ryzyka zidentyfikowanych zagrożeń i uniknąć częstych błędów. Wskazuje również, jak włączyć incydenty związane z bezpieczeństwem do oceny ryzyka i jak przeprowadzać ocenę ryzyka w ramach procedur zarządzania zmianami, tak aby zapewnić skuteczne wdrożenie zmian. Po każdej sesji teoretycznej mają miejsce ćwiczenia praktyczne. Czytaj więcej…

Opracowanie i wdrożenie skutecznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem jest jednym z wyzwań dla współczesnych organizacji lotniczych. Uczestnicy kursu poznają narzędzia oraz metodologię, które umożliwią skuteczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem w organizacji lotniczej, zgodnie z regulacjami Załącznika 19 ICAO, dokumentu ICAO Nr 9859 oraz wymogami systemu zarządzania wg EASA. Czytaj więcej…

Kurs spełnia wymagania szkolenia wstępnego z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w środowisku CAMO, zgodnie z zaleceniami EASA zawartymi w Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM) do Załącznika V c (Part-CAMO) do Rozporządzenia Komisji Europejskiej (EU) Nr 1321/2014, GM 2 CAMO.A.305. Czytaj więcej…

 

Nasze programy szkoleniowe są zgodne z międzynarodowymi przepisami lotniczymi (PART-FCL, PART-CC, PART-ORA) oraz zaleceniami EASA.

Zakres kursów jest standardowy lub dostosowany do potrzeb Klienta. Zgodnie z oczekiwaniami naszych Klientów, część teoretyczna większości kursów oferowana jest w formie nauczania zdalnego lub online.

ALL4JETS współpracuje z grupą znanych i doświadczonych specjalistów w dziedzinie lotnictwa, takimi jak instruktorzy TR/SF, instruktorzy ds. bezpieczeństwa i procedur postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, instruktorzy CRM, którzy pozostają aktywnie działającymi pilotami, stewardami, inżynierami, specjalistami ds. bezpieczeństwa lotniczego, a także z innym personelem o szeroko rozumianej specjalności lotniczej.

Zajęcia mogą być prowadzone w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

Oferujemy pomoc w procesie konwersji narodowej licencji liniowej pilota na licencję ATPL (A) wg standardów ICAO oraz zgodnie z przepisami PART-FCL. Wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres: ato@all4jets.com

ALL4JETS ATO wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod Nr 2.14/00048/2016. Szkolenia umieszczone w Rejestrze mogą być finansowane ze środków publicznych. Przydatne informacje znajdziesz na stronie: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

0
Kursów technicznych
0
Krajów w których przeprowadzaliśmy szkolenia stacjonarne
0
Kursów e-learning
0
Krajów z których podchodzą nasi klieci
Scroll to Top