Licencja & FAQ EASA Part-66 – Part-147 | ALL4JETS

Licencja EASA Part-66

Licencja na Obsługę Techniczną Statku Powietrznego (Aircraft Maintenance License, AML) wydana przez państwo inne niż państwo członkowskie EASA, nie może zostać uznana za ważną jako EASA Part-66 AML.

ALL4JETS jako organizacją szkolącą w zakresie obsługi technicznej zatwierdzoną przez EASA (Certyfikat Zatwierdzenia nr PL.147.0017) oferuje wsparcie i pomoc w procesie uzyskania Licencji na Obsługę Techniczną Statku Powietrznego, zgodnie z Załącznikiem III (Part- 66)

Aby uzyskać Licencję  EASA Part-66 na Obsługę Techniczną Statku Powietrznego, wnioskodawca musi wykazać się:

  • podstawową wiedzę (Part-66.A.25) oraz
  • podstawowym doświadczeniem (Part-66.A.30)

Aby uzyskać TR (uprawnienie na typ) wpisane do Licencji na Obsługę Techniczną Statku Powietrznego, kandydat musi ukończyć:

  • szkolenie na typ (teoretyczne i praktyczne) (Part- 66.A.45) oraz
  • szkolenie podczas wykonywania pracy (on job training) dla pierwszego szkolenia na typ TR (Part- 66.A.45) 

Dalsze szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z Robertem Grochowskim.

FAQ

Nie. W przepisach nie przewidziano możliwości walidacji takich licencji.

Wnioski powinny być składane we właściwym nadzorze jednego z krajów członkowskich EU. W Polsce jest to Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Nie. EASA nie wydaje licencji Part-66.

Kandydat powinien posiadać wiedzę, potwierdzoną certyfikatami z egzaminów z wiedzy podstawowej oraz odpowiednią praktykę.

Egzaminy można zdawać w zatwierdzonych organizacjach Part-147 np. ALL4JETS lub we właściwym nadzorze.

Zakres egzaminów jest uzależniony od rodzaju licencji o jaką się ubiegamy, np. dla licencji B1.1 – 13 modułów, dla B2 – 12 modułów.

Nie. Doświadczenie może być zdobywane w różnych rodzajach organizacji obsługowych.

Doświadczenie może być udokumentowane w różny sposób. Można np. używać książki mechanika lub przedstawić wydruki z systemu komputerowego używanego przez organizację obsługową.

Doświadczenie musi być zdobywane na operujących statkach powietrznych używanych przez linie lotnicze, air taxi, aerokluby, właścicieli prywatnych etc., w zależności od rodzaju licencji o jaką będziemy się ubiegać. Powinna zawierać szeroki zakres zadań w zakresie zarówno ich długości jak i poziomu trudności. Może być zdobywana w trakcie pracy na pełen lub częściowy etat, jak również w ramach wolontariatu.

Jest to uzależnione od rodzaju licencji i waha się od 3 lat (licencja kategorii A/B1.2/B1.4 & B3) do 5 lat (kategoria B1.1/B1.3 & B2).

Przewiń do góry

Licencja & FAQ EASA Part-66

Licencja & FAQ EASA Part-66