Boeing 737 CL + NG + MAX – Part-147 | ALL4JETS

Szkolenie General Familiarization na typ samolotu

Boeing 737 CL + NG + MAX

dla kategorii C

Opis

Szkolenie teoretyczne (w formie distance learning) w zakresie zapoznania z wyposażeniem i budową samolotów Boeing 737-300/400/500 (CFM56) oraz 737-600/700/800/900 (CFM56) oraz 737-7/8/9 (CFM LEAP-1B), na poziomie wymaganym do uzyskania wpisu typu w kategorii C do licencji Part-66, zgodnie z dodatkiem III Part-66.

Egzamin zostanie zorganizowany w siedzibie ALL4JETS w Warszawie. Data egzaminu zostanie ustalona w porozumieniu ze studentami.

Wymagania wstępne

Zasób wiedzy ogólnolotniczej co najmniej na poziomie szkoły średniej (technikum).

Certyfikat

Student otrzyma Certificate of Recognition (po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu).

Inne zaplanowane szkolenia

Szkolenie teoretyczne na typ samolotu

Boeing 737 – 300/400/500

dla kategorii B1.1 & B2

Szkolenie teoretyczne w zakresie zapoznania z wyposażeniem i budową samolotu Boeing 737-600/700/800/900 (CFM56-7), na poziomie wymaganym do uzyskania wpisu typu w kategorii B1.1 i B2 do licencji Part-66, zgodnie z dodatkiem III Part-66.

Szkolenie teoretyczne na typ samolotu

Boeing 737 – 600/700/800/900

dla kategorii B1.1 & B2

Szkolenie teoretyczne w zakresie zapoznania z wyposażeniem i budową samolotu Boeing 737-600/700/800/900 (CFM56-7), na poziomie wymaganym do uzyskania wpisu typu w kategorii B1.1 i B2 do licencji Part-66, zgodnie z dodatkiem III Part-66.

Szkolenie General Familiarization na typ samolotu

Q400

dla kategorii C

Szkolenie teoretyczne w zakresie zapoznania z wyposażeniem i budową samolotu Bombardier DHC-8-400 (PWC PW150), na poziomie wymaganym do uzyskania wpisu typu w kategorii C do licencji Part-66, zgodnie z dodatkiem III Part-66.
Scroll to Top