Boeing 737 NG to Boeing 737 CL (różnice pomiędzy) – Part-147 | ALL4JETS

Szkolenie teoretyczne na typ samolotu

Boeing 737 NG to Boeing 737 CL (różnice pomiędzy)

dla kategorii B1.1 & B2

Opis

Szkolenie teoretyczne w zakresie zapoznania z różnicami w wyposażeniu oraz budowie samolotów Boeing 737-600/700/800/900 (GE CFM56-7) vs Boeing
737-300/400/500 (GE CFM56) na poziomie wymaganym do uzyskania wpisu typu do licencji Part-66 w kategorii B1.1 i B2, zgodnie z dodatkiem III Part-66.

Wymagania wstępne

Ukończone szkolenie na typ B737-600/700/800/900 (GE CFM56-7).

Certyfikat

Student otrzyma Certificate of Recognition (po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu).

Boeing 737 NG to Boeing 737 CL (różnice pomiędzy)

dla kategorii B1.1 & B2
Dostępne

Inne zaplanowane szkolenia

Szkolenie teoretyczne na typ samolotu

Boeing 737 NG to MAX (różnice)

dla kategorii B1.1 & B2

Szkolenie teoretyczne w zakresie zapoznania z różnicami w wyposażeniu oraz budowie samolotów Boeing 737-600/700/800/900 (CFM56-7) vs Boeing 737-7/8/9 (CFM LEAP-1B) na poziomie wymaganym do uzyskania wpisu typu do licencji Part-66 w kategorii B1.1 i B2, zgodnie z dodatkiem III Part-66.

Szkolenie teoretyczne na typ samolotu

Boeing 737 NG to MAX (różnice)

dla kategorii B1.1 & B2

Szkolenie teoretyczne w zakresie zapoznania z różnicami w wyposażeniu oraz budowie samolotów Boeing 737-600/700/800/900 (CFM56-7) vs Boeing 737-7/8/9 (CFM LEAP-1B) na poziomie wymaganym do uzyskania wpisu typu do licencji Part-66 w kategorii B1.1 i B2, zgodnie z dodatkiem III Part-66.

Szkolenie General Familiarization na typ samolotu

Embraer 135/145 (Embraer Legacy 600, 650)

dla kategorii C

Szkolenie teoretyczne w zakresie zapoznania z wyposażeniem i budową samolotu Embraer EMB-135/145 (RR Corp AE3007A), na poziomie wymaganym do uzyskania wpisu typu w kategorii B1.1 i B2 do licencji Part-66, zgodnie z dodatkiem III Part-66.
Scroll to Top